Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai tham gia Cơ sở dữ liệu Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến
11/01/2024

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai tham gia Cơ sở dữ liệu Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

Ngày 12/12/2023, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai (JST DNTU) trên Cơ sở dữ liệu Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL).

Theo đó, JST DNTU sẽ cung cấp mục lục, tóm tắt và toàn văn các bài báo đăng tải trên tạp chí lên hệ thống VJOL tại địa chỉ https://vjol.info.vn/index.php/dntu/index.

Mục đích của việc tham gia VJOL là nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin khoa học cho độc giả trong và ngoài nước, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Đồng thời, đây cũng là bước đi thiết thực của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trong việc hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.

Kính mời quý độc giả đón đọc.