Vai trò người sử dụng

Hướng dẫn người sử dụng hệ thống theo từng vai trò thực hiện hoặc được phân công trong bài báo

Hướng dẫn chung  

  • Sau khi Đăng nhập người sử dụng  (User) có thể click vào tên tài khoản của mình tại góc trên bên phải của màn hình sau đó chọn vai trò cần thực hiện:
    • Tác giả: chọn Các bài đã gửi
    • Phản biện: chọn Bài báo phản biện
    • Phụ trách bài báo (editor): chọn Bài báo phụ trách
  • Sau khi User chọn vai trò cần xử lý: có phần hướng dẫn riêng cho từng vai trò cụ thể đối với bài báo có liên quan đến User cần xử lý
  • User chưa có tài khoản click Đăng ký và làm theo các yêu cầu về cung cấp thông tin (*) là nội dung bắt buộc nhập; (sau xác nhận Đăng ký hệ thống yêu cầu xác nhận OTP thông qua email đã đăng ký, nếu user chưa xác nhận thì tài khoản không thể đăng nhập hệ thống mà chỉ được dùng khi thêm đồng tác giả bài báo).
  • Trường hợp quên mật khẩu User có thể thực hiện Reset mật khẩu thông qua email đã đăng ký trên hệ thống của Tạp chí.

(Hình minh hoạ khi click vào tên tài khoản)