Lễ ra mắt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai. Kết Nối Tri Thức - Khám Phá Tương Lai
22/07/2023

Lễ ra mắt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai. Kết Nối Tri Thức - Khám Phá Tương Lai

Sáng ngày 02/8/2023 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Khoa học và Công nghệ tại Hội trường Trung tâm Tích hợp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai (sau đây gọi tắt và Tạp chí Khoa học và Công nghệ) được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHCNĐN ngày 10 tháng 04 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; Giấy phép hoạt động tạp chí in số 107/GP-BTTTT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Số đầu tiên của Tạp chí đã được phát hành vào tháng 07/2023
Khách mời tham dự Lễ ra mắt gồm đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành, Trường đại học, Viện nghiên cứu và các cá nhân có tham gia đóng góp tích cực cho hoạt động. 
Trân trọng đón tiếp quý đại biểu về dự Lễ ra mắt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai