Giới thiệu

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai (sau đây gọi tắt và Tạp chí Khoa học và Công nghệ) được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHCNĐN ngày 10 tháng 04 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU); Giấy phép hoạt động tạp chí in số 107/GP-BTTTT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Mã số chuẩn quốc tế p-ISSN 2815-6420 do Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp. Tạp chí đăng tải những công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - xã hội bằng tiếng Việt và tiếng Anh, định kỳ xuất bản 04 số/năm (Tháng 01, 04, 07, 10). Tất cả các bài nghiên cứu đều trải qua quá trình phản biện kín, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng khoa học cao và được biên tập, chỉnh sửa bởi các nhà khoa học có uy tín. Tác giả không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi đăng bài.

» Tôn chỉ và mục đích

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ là diễn đàn khoa học công bố các kết quả nghiên cứu và hoạt động khoa học của các tác giả trong và ngoài Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, gắn nghiên cứu khoa học của Nhà trường với thực tiễn sản xuất, đổi mới và phát triển của đất nước;
 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ thông tin kết quả nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của Nhà trường, góp phần từng bước hoàn thiện và nâng cao chức năng, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai;
 • Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

» Nguyên tắc hoạt động

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, Luật xuất bản, các quy định Pháp luật liên quan và quy định của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

» Điều kiện bài báo được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ

 • Các bài báo gửi đăng phải có nội dung khoa học theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
 • Bản thảo gửi đăng phải có tính mới, chưa được công bố hoặc gửi đăng ở Tạp chí và các ấn phẩm xuất bản khác.
 • Bản thảo được viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh tuân theo định dạng mẫu của Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
 • Bài báo đã thông qua phản biện; đã chỉnh sửa theo ý kiến (nếu có) của người phản biện;
 • Bài báo đã được thẩm định, biên tập và Tổng biên tập duyệt đăng.

» Thông tin liên hệ

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghệ Đồng Nai.
 • Trụ sở toà soạn: Số 206, đường Nguyễn Khuyến, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Email: tapchikhoahoc@dntu.edu.vn                Điện thoại: +84.2516253399